Start::  
strona główna
Zapraszamy na szkolenia:
BEZPŁATNE SZKOLENIA EFS:

 


Najnowsze oferty pracy

 


Wydawnictwo

 
Zobacz nasze inicjatywy


Nowe szkolenia:
0       

Aktualności
Ogólnopolska Konferencja Naukowa:
Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ: KOTWICE KARIERY – kompleksowe wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich potencjału, która odbędzie się 17 czerwca 2015r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Al. Racławickie 14, sala GG-48 Celem Konferencji jest przekazanie wiedzy dotyczącej doradztwa zawodowego i wspierania rozwoju uzdolnień uczniów gimnazjów oraz upowszechniającą produkty projektu "Kotwice Kariery": webowe narzędzie do diagnozy zdolności uczniów gimnazjum (wystandaryzowane na grupie 960 zdolnych uczniów gimnazjum z 10 województw) z podanymi scalami , to samo narzędzie w postaci papier - ołówek , multimedialne narzędzie z zadaniami dla ucznia, podręcznik dla nauczyciela z 30 scenariuszami i 50 kartamiCzytaj więcej

Profesjonalny kurs trenerski II stopnia - 120 godzin
Zapraszamy na szkolenie: Profesjonalny trener 2.0 Kurs trenerski II stopnia - 120 godzin, oferta, karta Miejsce szkolenia: Lublin ul. Fiołkowa 7, Celem szkolenia jest wzmocnienie umiejętności projektowania i prowadzenia szkoleń, oraz zdobycie nowej wiedzy wspierającej proces rozwoju trenerskiego. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak projektować szkolenia, jak je prowadzić, jak sobie radzić z wyzwaniami, oraz jak reować wizerunek trenera – specjalisty. Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się czym jest coaching i jak stosować narzędzia coachingowe w pracy trenera. Podczas szkolenie trenerzy będą także mieli możliwość skorzystać z nagrania fragmentów prowadzonych przez siebie szkoleń w ramach superwizji trenerskiej. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do trenerów wewnętrznych, samodzielnych trenerówCzytaj więcej

20-04-2015
Oferty Pracy Pracownik myjni mobilnej
Pracownik myjni mobilnej
LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. z Lublina poszukuje 3 pracowników do myjni mobilnej. Usługi czystości świadczone będą w Lublinie i okolicy. Nazwa stanowiska: Pracownik myjni mobilnej Wymagania: prawo jazdy kategorii B (czynne) uczciwość dyspozycyjność zaangażowanie Oferujemy: wynagrodzenie zasadnicze + prowizja niezbędne przeszkolenie samochód służbowy do celów zawodowych Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy k.guzy@lechaa.pl lub pocztą tradycyjną na adres LECHAA CONSULTING Sp. z o.o., ul. Fiołkowa 7, 20-834 Lublin, do 27 kwietnia br. z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.Czytaj więcej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Szanowni Państwo, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Lechaa Consulting Sp. z o.o. serdecznie zapraszają nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na: Ogólnopolską Konferencję Naukową "Doświadczam – rozumiem – wiem. Zrównoważony rozwój uczniów w I etapie edukacyjnym" która odbędzie się 18 kwietnia 2015 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Komitet Naukowy prof. dr hab. Marian Nowak dr hab. Urszula Oszwa dr hab. Joanna Karbowniczek prof. Ignatianum prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak dr hab. Bogusław Marek prof. KUL dr hab. Ewa Domagąła-Zyśk dr Tomasz Knopik Komitet Organizacyjny Renata Krupa Ewa Domagała-Zyśk Małgorzata Knopik Tomasz Knopik Beata Kucharska Edukacja wczesnoszkolna obejmuje okres szczególnie intensywnego rozwoju dziecka i kształtowania się jego kompetencji poznawczych i społecznych. Po wejściu w progi szkoły spotyka się ono z nowymiCzytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Lechaa Consulting sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Gotowi do zmian”. O przedłużone wsparcie pomostowe mogą ubiegać się osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą w ramach projektu „Gotowi do zmian” i otrzymały podstawowe wsparcie pomostowe. Maksymalna kwota przedłużonego wsparcia pomostowego o jaką można się ubiegać wynosi 3900 na osobę (1300 zł x 3 m-ce). Uczestnicy/ki Projektu powinni złożyć Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z obowiązującymi załącznikami: 1)  sprawozdanie finansowe: - dla podmiotów prowadzących księgi handlowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące działalności lubCzytaj więcej

Zapraszamy na szkolenia z narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych do pracy z uczniem zdolnym i oporującym z gimnazjum
1. CELE SZKOLENIA: - dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności koniecznych do samodzielnego prowadzenia diagnozy i zajęć w oparciu o narzędzie diagnostyczne Kotwice Kariery i materiały metodyczne opracowane w ramach projektu „Kotwice kariery” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 3.4.3 „Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 r. - przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia zajęć dla inny osób zajmujących się doradztwem zawodowo – edukacyjnym z diagnozy i materiałów edukacyjnych „Kotiwce Kariery”. 2. UCZESTNICY: Szkolenia przeznaczone są dla: a. szkolnych doradców zawodowych lub psychologów, pedagogów, nauczycieli realizujących w gimnazjum zadania z zakresuCzytaj więcej

Poszukiwani trenerzy do prowadzenia zajęć z zakresu informatyki, programowania, robotyki
Lechaa Consulting Sp. z o.o. poszukuje trenerów do prowadzenia zajęć z zakresu informatyki, programowania, robotyki i innych technologii informacyjno-komunikacyjnych posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na poszczególnych poziomach nauczania. Poszukujemy osób charyzmatycznych, kreatywnych, potrafiących zainteresować młode pokolenie powyższymi tematami oraz tworzyć podstawy metodyczne w pracy z grupą. Od osób zainteresowanych niniejszym ogłoszeniem oczekujemy CV oraz wykazu przeprowadzonych szkoleń na adres: szkolenia@lechaa.plCzytaj więcej

Szkolenia komercyjne projekty szkoleniowe pośrednictwo wydawnictwo