Start::  
strona główna
Zapraszamy na szkolenia:
BEZPŁATNE SZKOLENIA EFS:

 


Najnowsze oferty pracy

 


Wydawnictwo

 
Zobacz nasze inicjatywy


Nowe szkolenia:
0       

Aktualności
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Szanowni Państwo, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Lechaa Consulting Sp. z o.o. serdecznie zapraszają nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na: Ogólnopolską Konferencję Naukową "Doświadczam – rozumiem – wiem. Zrównoważony rozwój uczniów w I etapie edukacyjnym" która odbędzie się 18 kwietnia 2015 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Komitet Naukowy prof. dr hab. Marian Nowak dr hab. Urszula Oszwa dr hab. Joanna Karbowniczek prof. Ignatianum prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak dr hab. Bogusław Marek prof. KUL dr hab. Ewa Domagąła-Zyśk dr Tomasz Knopik Komitet Organizacyjny Renata Krupa Ewa Domagała-Zyśk Małgorzata Knopik Tomasz Knopik Beata Kucharska Edukacja wczesnoszkolna obejmuje okres szczególnie intensywnego rozwoju dziecka i kształtowania się jego kompetencji poznawczych i społecznych. Po wejściu w progi szkoły spotyka się ono z nowymiCzytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Lechaa Consulting sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Gotowi do zmian”. O przedłużone wsparcie pomostowe mogą ubiegać się osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą w ramach projektu „Gotowi do zmian” i otrzymały podstawowe wsparcie pomostowe. Maksymalna kwota przedłużonego wsparcia pomostowego o jaką można się ubiegać wynosi 3900 na osobę (1300 zł x 3 m-ce). Uczestnicy/ki Projektu powinni złożyć Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z obowiązującymi załącznikami: 1)  sprawozdanie finansowe: - dla podmiotów prowadzących księgi handlowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące działalności lubCzytaj więcej

Zapraszamy na szkolenia z narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych do pracy z uczniem zdolnym i oporującym z gimnazjum
1. CELE SZKOLENIA: - dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności koniecznych do samodzielnego prowadzenia diagnozy i zajęć w oparciu o narzędzie diagnostyczne Kotwice Kariery i materiały metodyczne opracowane w ramach projektu „Kotwice kariery” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 3.4.3 „Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 r. - przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia zajęć dla inny osób zajmujących się doradztwem zawodowo – edukacyjnym z diagnozy i materiałów edukacyjnych „Kotiwce Kariery”. 2. UCZESTNICY: Szkolenia przeznaczone są dla: a. szkolnych doradców zawodowych lub psychologów, pedagogów, nauczycieli realizujących w gimnazjum zadania z zakresuCzytaj więcej

Poszukiwani trenerzy do prowadzenia zajęć z zakresu informatyki, programowania, robotyki
Lechaa Consulting Sp. z o.o. poszukuje trenerów do prowadzenia zajęć z zakresu informatyki, programowania, robotyki i innych technologii informacyjno-komunikacyjnych posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na poszczególnych poziomach nauczania. Poszukujemy osób charyzmatycznych, kreatywnych, potrafiących zainteresować młode pokolenie powyższymi tematami oraz tworzyć podstawy metodyczne w pracy z grupą. Od osób zainteresowanych niniejszym ogłoszeniem oczekujemy CV oraz wykazu przeprowadzonych szkoleń na adres: szkolenia@lechaa.plCzytaj więcej

Zaprzaszamy na Wielkanocne kursy z rękodzieła artystycznego
Zapraszamy na kursy tematyczne ze "Strefy Rękodzieła": Wielkanocne pocztówki techniką scrapbookingu i quillingu Strefa Rękodzieła - Zielona Wielkanoc Strefa Rękodzieła - Wielkanocny decoupage Strefa Rękodzieła - Wielkanocne inspiracje techniką SospesoCzytaj więcej

Zapraszamy osoby pracujące w mikro i małych przedsiębiorstwach z branży budowlanej na bezpłatne kursy
W marcu tj.23,24.03.2015 planowane jest rozpoczęcie OSTATNICH grup szkoleniowych: "AutoCad poziom II" oraz "AutoCad poziom I". Dodatkowo ze względu na duże zainteresowanie kursem "ArchiCad'a od podstaw" w miesiącu kwietniu planujemy rozpoczęcie dodatkowej grupy szkoleniowej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt b.lesisz@lechaa.pl 41 368 08 48 wew. 205 Czytaj więcej

Dodatkowe grupy szkoleniowe w woj. świętokrzyskim
Dodatkowe grupy szkoleniowe w projekcie PEŁNOsprawni "Kwalifikowany pracownik ochrony" 10 osobowa grupa oraz "Podstawy rachunkowości dla kandydatów na księgowych I stopień"Czytaj więcej

Szkolenia komercyjne projekty szkoleniowe pośrednictwo wydawnictwo