Start::  
strona główna
Zapraszamy na szkolenia:


BEZPŁATNE SZKOLENIA EFS:

 


Najnowsze oferty pracy

 


Wydawnictwo

 
Zobacz nasze inicjatywy


Nowe szkolenia:
0       

Aktualności
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Lechaa Consulting sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Gotowi do zmian”. O przedłużone wsparcie pomostowe mogą ubiegać się osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą w ramach projektu „Gotowi do zmian” i otrzymały podstawowe wsparcie pomostowe. Maksymalna kwota przedłużonego wsparcia pomostowego o jaką można się ubiegać wynosi 3900 na osobę (1300 zł x 3 m-ce). Uczestnicy/ki Projektu powinni złożyć Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z obowiązującymi załącznikami: 1)  sprawozdanie finansowe: - dla podmiotów prowadzących księgi handlowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące działalności lubCzytaj więcej

Zapraszamy na szkolenia z narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych do pracy z uczniem zdolnym i oporującym z gimnazjum
1. CELE SZKOLENIA: - dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności koniecznych do samodzielnego prowadzenia diagnozy i zajęć w oparciu o narzędzie diagnostyczne Kotwice Kariery i materiały metodyczne opracowane w ramach projektu „Kotwice kariery” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 3.4.3 „Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 r. - przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia zajęć dla inny osób zajmujących się doradztwem zawodowo – edukacyjnym z diagnozy i materiałów edukacyjnych „Kotiwce Kariery”. 2. UCZESTNICY: Szkolenia przeznaczone są dla: a. szkolnych doradców zawodowych lub psychologów, pedagogów, nauczycieli realizujących w gimnazjum zadania z zakresuCzytaj więcej

Poszukiwani trenerzy do prowadzenia zajęć z zakresu informatyki, programowania, robotyki
Lechaa Consulting Sp. z o.o. poszukuje trenerów do prowadzenia zajęć z zakresu informatyki, programowania, robotyki i innych technologii informacyjno-komunikacyjnych posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na poszczególnych poziomach nauczania. Poszukujemy osób charyzmatycznych, kreatywnych, potrafiących zainteresować młode pokolenie powyższymi tematami oraz tworzyć podstawy metodyczne w pracy z grupą. Od osób zainteresowanych niniejszym ogłoszeniem oczekujemy CV oraz wykazu przeprowadzonych szkoleń na adres: szkolenia@lechaa.plCzytaj więcej

Zaprzaszamy na Wielkanocne kursy z rękodzieła artystycznego
Zapraszamy na kursy tematyczne ze "Strefy Rękodzieła": Wielkanocne pocztówki techniką scrapbookingu i quillingu Strefa Rękodzieła - Zielona Wielkanoc Strefa Rękodzieła - Wielkanocny decoupage Strefa Rękodzieła - Wielkanocne inspiracje techniką SospesoCzytaj więcej

Zapraszamy osoby pracujące w mikro i małych przedsiębiorstwach z branży budowlanej na bezpłatne kursy
W marcu tj.23,24.03.2015 planowane jest rozpoczęcie OSTATNICH grup szkoleniowych: "AutoCad poziom II" oraz "AutoCad poziom I". Dodatkowo ze względu na duże zainteresowanie kursem "ArchiCad'a od podstaw" w miesiącu kwietniu planujemy rozpoczęcie dodatkowej grupy szkoleniowej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt b.lesisz@lechaa.pl 41 368 08 48 wew. 205 Czytaj więcej

Dodatkowe grupy szkoleniowe w woj. świętokrzyskim
Dodatkowe grupy szkoleniowe w projekcie PEŁNOsprawni "Kwalifikowany pracownik ochrony" 10 osobowa grupa oraz "Podstawy rachunkowości dla kandydatów na księgowych I stopień"Czytaj więcej

Bezpłatne kursy z AutoCad'a w woj. świętokrzyskim
Zapraszamy osoby pracujące w mikro i małych przedsiębiorstwach z branży budowlanej na bezpłatne kursy.Czytaj więcej

Szkolenia komercyjne projekty szkoleniowe pośrednictwo wydawnictwo